Et titall nye banket på døren

Sommerhalvåret har ført et titall nye kunder til Nye Tillen.

Vekstvinner innen animasjonsvideo Animer har ønsket seg så vel klarspråk-håndtering som oversettelse, og Proff Forvalt har fått oversettelser til både skandinaviske og engelsk språk.

Kunst, kultur og konflikt

Med kundelisten spekket med kunst- og kulturformidlere var det lett å åpne for også Lofoten International Art Festival. Nok en mer ideelt orientert aktør, om enn på et annet felt, er Senter for internasjonal konfliktløsning, NOREF. Korrekturer og oversettelser blir en fryd når skjermen byr på lesestoff fra så interessante og så forskjellige virksomheter.

Og idet vi tror vi har hatt enhver norsk forlagsaktør på redigeringspulten, dukker det jammen opp nye. Både Fym Forlag og Juritzen Forlag har bl.a. sendt oss redaktør- og oversettelsesoppdrag.