Rødt og MDG ble valgets språkvinnere

Sp liker ordet “nær”.

Språkbyrået Nye Tillen analyserte språket i partienes valgbrosjyrer før valget. – Kunnskap om kommaregler ser ut til å være helt fraværende hos enkelte partier, sier byråleder Synne Hedlo.

 

Frem mot mandagens valg har partiene kokt programmene sine ned til mer kortfattelige valgkampbrosjyrer, som de ivrig deler ut til forbipasserende på gaten. Språkbyrået Nye Tillen har korrekturlest brosjyrene, og resultatet er nedslående på det norske språks vegne.

– Svært få partier skårer høyt på hverken klarspråk eller rettskrivning. Og det partiene synder mest mot, er kompliserte setninger med mange innskudd – samt lange og vage ord eller manglende forklaringer på dem. Substantivsyken, bruk av mange substantiv, og passivt språk er også gjengangere, sier språkekspert Synne Hedlo.

Hun mener partiene hadde fått et tydeligere budskap og skilt seg bedre ut om de hadde tatt seg tid til å lese korrektur.

Nye Tillen har vurdert valgkampbrosjyrene ut fra Språkrådets kriterier for klarspråk og korrektur.

 

Rødt en reser i korrektur

Rødt blir den ukronede dronningen av korrektur.

– Det er ikke mulig å oppdrive rene korrekturfeil i brosjyren vi har fått utdelt. Skulle vi tatt partiet på noe som helst, måtte det være bruk av passivt språk.

Et eksempel Nye Tillen-konsulenten bruker, er setningen «Jordas ressurser brukes i mye raskere tempo enn de regenereres». Hun foreslår på stående fot «Vi bruker jordas ressurser mye raskere enn den gjenskaper dem».

Antall skrivefeil: 0

 

KrF ikke akkurat feilfri

Valgets språklige taper er Kristelig Folkeparti. De har brosjyren med flest korrekturfeil. Korrekturleseren (om vedkommende finnes?) er åpenbart kommablind; det gjelder både i situasjoner med relativt pronomen, med to helsetninger og med foranstilt leddsetning. I tillegg er kommaer satt når de ikke skal være der.

– Trofeet for brosjyren med flest korrekturfeil går uten tvil til Kristelig Folkeparti. Korrekturleseren ser ut til å være kommablind, og det er helt greit. Men da gjelder det å gripe til gode korrekturlesere i nærheten, mener språkkonsulenten.

Hedlo kan fortelle at disse feilene er noe av det de ser mest av i språkbyrået.

– Dette er veldig vanlige feil, vi ser dem i tekster innen alle sjangere.

Antall skrivefeil: 10

 

Høyres forvirrende liste

I folderen fra Høyre er det en liste under overskriften «Oslo Høyre vil:», som Hedlo trekker frem.

– Høyre har latt forfatteren få dø i tastaturet. Programerklæringene som følger i listen, er antakelig lite bearbeidete klipp-og-lim fra partiprogrammet. Setningene er lange, og begreper og institusjoner står uten forklaring. Ett eller to ords overskrifter som klargjør punktene, hadde også gjort seg.

Som eksempel trekker hun frem punktet som skal klargjøre Høyres syn på formuesskatten.

«Redusere og fase ut formuesskatten på maskiner, utstyr, varebeholdning og annen arbeidende kapital som er investert i norskeide arbeidsplasser, og på lengre sikt fjerne hele formuesskatten.»

Antall skrivefeil: 3

 

HVOR GODE ER PARTIENE TIL Å FORMIDLE BUDSKAPET?

MDG klarest

Miljøpartiet De Grønne har det tydeligst formulerte informasjonsmaterialet. Setningene er stort sett korte, og budskapet lett forståelig. Og i brosjyren er det noe som kanskje er enda viktigere.

– MDG har skjønt hvordan de kan engasjere velgerne gjennom tekst. De appellerer til folks følelser og er visjonære. Se bare på denne setningen: «Norge skal ikke være det beste landet i verden, men det beste landet for verden.» De drar også politikken ned på et hverdagsnivå og pirker i bekymringer de fleste i kontakt med barn, har: «De Grønne vil bekjempe stress og kjøpepress blant unge … som fremmer urealistiske kroppsidealer.»

Et lite minus får partiet imidlertid for ikke å kunne stave ordet elbil riktig!

Antall skrivefeil: 4

 

Forskjells-SV

Budskapene i programbrosjyrene slutter ikke å mangle visjoner som kan få velgerne engasjert.

– Det er overraskende at SVs «standpunkt», ifølge deres egen brosjyre, er «små forskjeller …» Dette er brosjyreforfatteren nøye med å formidle, også i en egen punktliste: «SV vil ha: – Små forskjeller.» Setningen er til og med uthevet. Du blir ikke akkurat revet med av et slikt standpunkt. Vis heller velgerne at partiet gir full gass; er SV for eller imot forskjeller i dette landet? Svaret må bli et rungende nei for et sosialistisk parti.

Men nullvisjoner ser ut til å være forbeholdt klimapolitikken, hvor forfatteren har skrevet at «kun nullutslipp er godt nok».

Antall skrivefeil: 8

 

Nær-ifisering fra Senterpartiet

Senterpartiet serverer ti gode grunner til å stemme på partiet i sin brosjyre. I tillegg til en rekke korrekturfeil har partiinformasjonen en stor tetthet av ordene «nær» og «lokal», viser språkeksperten til.

– I ett av punktene, som består av 41 ord, møter vi ordet «nær» hele fire ganger. Det betyr at ti prosent av teksten er «nær»-et-eller-annet. Da blir det til slutt et ord vi ikke lenger ser.

Antall skrivefeil: 6

 

FrP-ere lever hele livet

På tross av at partiet skiller seg ut i brosjyrehaugen med et godt og tydelig budskap, har FrP trøbbel med konsekvent skriving av «tunnel»/«tunell». Men det Synne Hedlo trekker mest på smilebåndet av, er at FrP mener «Folk skal kunne leve hele livet».

– Når setningen foran viser til behovet for «aktivitet og glede», blir dette kanskje noe mer forklart, men setningen er fortsatt gåtefull og virker lite gjennomtenkt.

Antall skrivefeil: 7

 

Jonas med klart brev

Noen av partilederne har lagt personlige brev inn i valgkampbrosjyrene. Brevene beskriver så vel politisk håndverk som er utført, som dagsordenen fremover. Brevet partileder Jonas Gahr Støre fra Arbeiderpartiet har skrevet, er oppsiktsvekkende klart og sterkt i budskapet, mener språkkonsulenten.

– Setningene er strøkne. De er korte og skrevet med ord alle forstår. Brevet levner ingen tvil om oppgave nummer én for partiet. «Arbeiderpartiet vil skape arbeid til alle og nye arbeidsplasser over hele landet.» Så enkelt kan det sies.

Lederne Trine Skei Grande fra Venstre og Siv Jensen fra FrP har også skrevet gode brev, der det er lett å skjønne hva partilederne brenner for.

– Årets pris for uklart budskap går til Feministisk initiativ, som «vil kjempe for at folk ikke skal bli diskriminert på grunn av kjønn, etnisitet og andre grunner». Kan uttrykket «og andre grunner» med denne folderen ha gjort sitt inntog i partibrosjyresjangeren? Jeg tror ikke det, smiler Hedlo.

Antall skrivefeil Ap: 2

Antall skrivefeil V: 5

 

SE OGSÅ NESTE SIDE FOR METODE OG TABELL:

 

  Ap Høyre FrP Sp KrF SV MDG V Rødt HP PP Fi Konkl.

vinner

Funn passivt språk X X X X X X X
Funn substantiv-ering X X X X X X
Funn kompliserte setninger med mange innskudd X X X X X X X
Funn uklart budskap (manglende evne til å si én ting om gangen) X X X X X X X MDG
Funn lang eller vage ord, ev. uforklarte ord X X X X X X X
Funn mange feil i tegnsetting X X X X X
Antall rene korrekturfeil 2 3 7 6 10 8 4 5 0 4 9 3 Rødt

Analysen er foretatt på basis av materiale utdelt fra valgkampbodene i Karl Johans gate, tirsdag 5. september kl. 17.30.