Vi redigerer årsrapporter

Foto: Anders Aa. Hagen
Flere virksomheters årsrapporter havnet på Nye Tillens redigeringsbord i årets første måneder.

Årsrapporter har gjerne kritiske lesere. De bør dermed ha et utseende og et innhold som både vekker interesse og er korrekt. Dette gjelder ikke minst for teksten. Mange aktører har skjønt hvor viktig det er at det tekstlige innholdet fanger leseren. Atter andre har skjønt at språk kan irritere om det blir forringet av korrekturfeil og kronglete setninger.

Spennende aktører – spennende oppgaver

Derfor har virksomheter som Trygg Trafikk, Den norske Helsingforskomiteen, Kulturrådet og Kulturetaten i Oslo kommune, med sitt brag mag, valgt Nye Tillen som redigeringspartner for sine ulike typer årsberetninger. Og når oppdragsgiverne har så spennende virkefelt, blir også arbeidet interessant! Vi har kost oss med språklige oppgaver som tittel- og tekstspissing, språkvask, korrektur og satskorrektur. Både engelsk og norsk har vært arbeidsspråk.

Vi gleder oss over ferdigstillingen og håper på mer årsrapportarbeid i fremtiden.