Nye Tillen utfører språkvask av høy kvalitet.

En solid språkvask gjør underverker for tekstlig flyt, og sørger for et godt norsk språk. En god vask høyner kvaliteten på manuset og sikrer tekstens lesbarhet.

Vi vasker manus av alle slag, fra skjønnlitteratur og sakprosa for både barn og voksne, til spill, brosjyrer, nyhetsbrev og pressemeldinger. Mye av litteraturen vi språkvasker, er oversatt. Per 2015 bisto Nye Tillen med språk- og teksttjenester i rundt 200 prosjekter, og tre fjerdedeler var fleroppgaveprosjekter.

Her er et lite knippe kunder Nye Tillen har utført språkvask for:

  • Universitetsforlaget
  • Forsvarets høgskole
  • Politihøgskolen
  • Regnskapsbistand
  • 07 Media
  • Res Publica
  • Aschehoug
  • Gyldendal Norsk Forlag
  • Cappelen Damm
  • Hertervig Forlag

Kontakt oss for en prat om språkvask:

Tlf.: +47 48 50 80 60
E-post: post@nyetillen.no