Konsulentene i Nye Tillen kan vurdere alle typer manus. 

Stadig flere aktører kontakter oss for å få vurdert manus. Virksomheten kan for eksempel mangle tekstkyndige eller medarbeidere med språkutdannelse. Da kan Nye Tillen-konsulentene være veiledere i prosessen og gi støtte og kritiske blikk der det trengs. Både selgere, markedsførere og ledere står i situasjoner hvor budskap, klart språk og tilpasning til rett format er avgjørende for å lykkes med å nå frem.

En konsulent fra oss kan i tillegg til å gi råd bistå med siste finpuss før publisering eller presentasjon. Våre erfaringer rommer både arbeid med læremidler, pressemeldinger, presentasjoner, årsrapporter, tilbud og anbud, brosjyrer og brifer.

Trenger du en redaktør?

Ofte blir vi i Nye Tillen hentet inn til redaktørroller for virksomheter eller privatpersoner. Nye Tillen tilbyr alt fra en enkeltvis manusvurdering til redaktørtjenester hvor vi kan jobbe sammen over tid. Vi har kompetanse på så vel skjønnlitterære som dokumentariske manus og erfaring med redaktørrollen i svært ulike typer prosjekter.

Noen kunder vi har hatt slike redaktøroppdrag for, er …

  • Kultur- og idrettsbygg, Oslo kommune
  • ME-foreningen
  • Vigmostad & Bjørke
  • WilhelmsenWinther
  • HeltSykt Forlag
  • Aller Media
  • Stiftelsen Psykiatrisk Opplysning
  • Nasjonalbiblioteket

Kontakt oss for en hyggelig og uforpliktende samtale.

Tlf.: +47 48 50 80 60
E-post: post@nyetillen.no