Korrektur

En god korrektur garanterer for tekstens troverdighet og autoritet.

Oversettelse

Vi tilbyr oversettelser på alle språk og i alle sjangere, og kan inkludere alle tjenestene en ferdigstilling av manuset krever.

Språkvask

Nye Tillen utfører språkvask, så teksten får god flyt, variasjon, struktur og full konsekvensretting.

Redaktørtjenester

Nye Tillen utfører alle typer redaktørtjenester for forlag og andre virksomheter.

Content marketing

Vi former teksten ut fra en klar målsetting og tilpasser format og kanal etter målgruppen.

Innholdsproduksjon

Vi skaper tekster i alle former, for alle formater og sørger for søkemotoroptimalisering.

PR-tjenester

Trenger du hjelp med medieinnsalg eller andre PR-tjenester?

Manusvurdering

Forfatterspire? Vi tilbyr manusbistand og -veiledning til privatkunder og forlag.