INFORMASJONSKAPSLER

Nye Tillen bruker publiseringssystemet WordPress og samler inn cookies eller informasjonskapsler via denne løsningen. Dette gjelder kun anonymiserte data, og de blir samlet inn til statistisk bruk om tilstrømming og omfanget av besøket på nettsidene. Nye Tillen gjør også bruk av Google Analytics, som er et verktøy for informasjon om brukermønstre.

Informasjonskapsler er små tekstfiler som gir oss informasjon om bruk av nettsidene. Vi tar til oss informasjonen for å vite hvordan vi kan forbedre brukeropplevelsen for besøkende. Vi benytter den også når vi skal annonsere i Google.

 

PERSONVERNERKLÆRING

Nye Tillen holder personopplysninger lagret for noen spesielle formål. I denne artikkelen vil vi gi innblikk i dette.

Vi styrer prosjekter og forbereder mulige nye

Vi har Tripletex er vårt regnskaps- og prosjektstyringsverktøy. Der samler vi kontaktdetaljer for å ha tilgang til rett person for å diskutere med i forbindelse med prosjektenes ulike oppgaver. Det er også viktig å vite hvem vi sender faktura til. E-postadresse, navn og stilling er typiske data vi har lagret her.

Vi finner disse dataene i e-poster fra kundene og prospektene vi er i kontakt med. De som har tilgang til opplysningene, er fast ansatte i Nye Tillen. Det er interessant for oss å ha disse opplysningene så lenge kundene og prospektene har interesse av å få oppgaver løst hos Nye Tillen. Det gjør det enkelt også for personen med lagrede opplysninger, siden vi slipper å etterspørre dem flere ganger.

Vi bruker også kontaktopplysninger og prosjektinformasjon i markedsføringen. Hubspot er et CRM-system som støtter og supplerer vår bruk av Tripletex. Her ligger det også inne navn, telefonnummer og e-postadresse på personer som kan ønske seg oppgaver løst hos Nye Tillen i fremtiden. Dataene kan gi oss informasjon om prosjekter og ansvarlig for prosjekter og fagområder. Det er gjensidig nytte i at språk- og tekstfolk kjenner til språk- og tekstfolk, om de sitter i virksomheter som utfører oppdragene, eller om de er i virksomheter som kjøper dem. Vi har interesse av å ha opplysningene lagret inntil vi har et kundeforhold hvor opplysningene uansett ligger i Tripletex. Dataene kommer gjerne gjennom e-postkontakt eller visittkortoverrekkelse.

Vi bestiller oppdrag og ansetter

Vårt system for fillagring er Dropbox. Der ligger alle våre prosjekter og all vår dokumentasjon rundt kunder og personer. Vi lagrer også CV-er her fra personer som har søkt jobb, eller som har ønsket frilansoppdrag i Nye Tillen. For å samle de viktigste kontaktene våre ett sted, har vi CV-orientert materiale i en kompetanseliste. Vi har god nytte av å kontakte og holde dialog med språk- og tekstkyndige vi har gitt oppdrag til, eller kan gi oppdrag til – eller tilsvarende som vi har hatt ansatt, eller kan komme til å ansette. Det virker som om personene vi har lagret opplysninger om, også er av samme oppfatning. De ansatte i virksomheten har tilgang til disse mappene i Dropbox.

Vi har også arbeidskontrakter liggende her, som dekker alle arbeidsforhold som har vært kontraktsfestet. Disse har kun daglig leder tilgang til.

Vi sender ut nyhetsbrev

For å sikre interesserte informasjon om Nye Tillen og nyheter fra oss sender vi ut nyhetsbrev gjennom Mailchimp. Da trenger vi e-postene til mottakerne, og disse samler vi inn gjennom at den enkelte abonnerer gjennom et skjema via nettsiden vår. Det er enkelt å melde seg av nyhetsbrevet i selve brevet. Dataene har kun de tilgang på som skal inn og redigere nyhetsbrev. Per dags dato er det daglig leder som gjør det.

Du kan kreve å få sett, rettet og slettet

Du har rett til innsyn, retting og sletting av persondata Nye Tillen har om deg. På samme måte kan du kreve innsikt i hva de brukes til, hvem som har tilgang til de, hvor lenge de blir lagret, og hvor dataene er hentet fra. Du kan for eksempel kreve at vi sletter personopplysninger dersom du mener vi lagrer unødvendige opplysninger eller det ikke lenger er nødvendig å ha opplysningene. Du kan også trekke et samtykke du har gitt om lagring av data.

Har du spørsmål?

Har du spørsmål til Nye Tillen eller personvernansvarlig i virksomheten med personvern som tema? Her er kontaktdetaljene:

Nye Tillen ved personvernansvarlig Synne Hedlo:

post@nyetillen.no

tlf.: 485 08 060