En god korrektur er essensielt for å gi et manus troverdighet og høy grad av lesbarhet.

Vi tilbyr korrekturer av alle typer utgivelser og i alle ledd av en manusprosess, det være seg første- og andrekorrekturer eller satskorrektur. Vi jobber med alle typer tekster, både norske og utenlandske samt innen alle sjangere og virksomheter.  Per 2015 bisto Nye Tillen med språk- og teksttjenester i rundt 200 prosjekter, og tre fjerdedeler var fleroppgaveprosjekter.

Nye Tillen har utført korrektur for kunder som …

  • Aller Media
  • Bioteknologirådet
  • Regnskapsbistand
  • Gyldendal Norsk Forlag
  • Vigmostad & Bjørke
  • Codan Forsikring
  • Henie Onstad Kunstsenter
  • Nasjonalbiblioteket
  • Bastion Forlag

Kontakt oss gjerne for en hyggelig samtale:

Tlf.: +47 48 50 80 60
E-post: post@nyetillen.no