Gjennom eller mellom fingrene?

Noen uttrykk blir man aldri ferdig med å diskutere betydningen av, og en klassiker er «å se mellom fingrene med noe» eller «å se gjennom fingrene på noe». Det logiske, vil mange påpeke, er å se mellom – det er jo ikke mulig å se gjennom en hånd! Og det er unektelig et godt argument, men logikken seirer ikke alltid: Det faste – og riktige – uttrykket er «å se gjennom fingrene med noe».

Uttrykket kom til Norge fra Tyskland, via Danmark. Mens tyskerne ser gjennom fingrene, slik vi også gjør («durch die Finger sehen»), bruker danskene ubestemt form («at se gennem fingre»). Greit nok. Men i noen norske dialekter (blant annet i Nedre Telemark) brukes «mellom» i tilfeller hvor normalspråket har «gjennom», noe som innimellom fører til sterke meninger om at mellom må være den rette preposisjonen. Allikevel heter det altså gjennom i akkurat dette uttrykket.

Kilder:

http://www.riksmalsforbundet.no/qa_faqs/hva-er-forskjellen-pa-mellom-og-gjennom/

http://www.aftenposten.no/kultur/Mellom-fingrene-75393b.html