Manusvurdering, ikke bare bøker

Konsulentene i Nye Tillen kan vurdere alle typer manus, ikke bare for bokformål.

 

 

Stadig flere aktører henvender seg til oss for språk- og tekstbistand. Virksomheten kan mangle tekstkyndige på jobben eller bestå av medarbeidere uten språk i utdannelsen. Da kan Nye Tillen-konsulentene være med som veiledere under prosessen og bidra med støtte og kritiske blikk der det trengs.

I andre tilfeller kan virksomheter ha behov for å sette ut denne typen tjenester, enten fordi de ikke klarer å ta unna arbeidsmengden, eller fordi de har sett et behov for å hente inn spisskompetanse på tekst. En rekke yrkesgrupper, som selgere, markedsførere og ledere, står i situasjoner hvor budskapsutforming, klarspråk og tilpasning til format er viktig for hvorvidt de lykkes i arbeidet.

Bedriftens ansikt utad

Nye Tillen har jobbet med både faglig bistand og operativ gjennomgang av alle typer tekst. En konsulent kan gi råd på alt fra strukturen til målgruppen til en siste finpuss på flyt og driv før presentasjon eller publisering. Faktasjekk på hele eller deler av manus kan også gjøre underverker på et manus’ autoritet i en forsamling. Erfaringene i byrået rommer både arbeid med læremidler, pressemeldinger, presentasjoner, årsrapporter, tilbud/anbud, brosjyrer og briefer. Alt til konkurransedyktige priser.

Byråets språk- og tekstkonsulenter jobber med og har bred erfaring også innen innholdsproduksjon, utvikling, rådgivning og redigering av tekst.