Gjør deg klar!

Forstår alle tekstene dine i arbeidshverdagen? Sliter du med å få språket ledig og lett – og budskapet stramt og godt formulert? Har du lyst til å skrive et klarere språk, så les gjerne videre.

Det er mange årsaker til at budskapet i en tekst ikke når frem til mottaker. Teksten kan

  • mangle språklig presisjon
  • bære preg av fagsjargong
  • romme kompliserte ord eller uttrykk
  • mangle logisk oppbygging
  • være svevende eller uklar
  • bestå av flere ord eller setninger enn den trenger
  • mangle virksomhetens tone of voice (fortellerstemme)
  • ha en lite stram setningsoppbygging
  • ha mange skrivefeil

Hva ønsker du å si?

Noe kartlegging må til før du starter oppbyggingen av en tekst.  Hva ønsker du å si? Hva er det underliggende målet for teksten. Og hvem skriver du for?

Fortellerstemmen, eller tone of voice, er også viktig for å fremme virksomhetens budskap. Her spiller grad av personlig tone, språklig autoritet og virksomhetens verdier inn. Du kan bruke språket til å gjengi verdiene og på den måten fargelegge budskapet i teksten.

Struktur teller

Å bygge opp et skriftlig svar som er logisk, er også viktig. La det ene følge det andre i en årsaksrekkefølge. Bruk tydelige setninger med det du betrakter som god norsk. Sørg for flyt fra setning til setning og variasjon i ord og uttrykk. Forklar vanskelige ord og de begrepene du vet er spesielle for virksomhetens fagområde.

Og så en ting til: Bruker du stavekontrollen og ordboken flittig nok …?

Vi kan hjelpe

Et kurs i Nye Tillen kan gi deg kunnskap om teksten slik at det blir lettere og morsommere å redigere egne tekster. Du blir også mer bevisst målgruppen du skriver for, og kan tilpasse budskapet bedre. Slik kan du også bli en klarspråk-ressurs for kollegene på arbeidsplassen!

Nye Tillen kan også hjelpe deg med en egen profil for klarspråk, tilpasset viktig terminologi og fagsjargong i din bransje.

Ta kontakt på vakttelefonen 48 50 80 60 eller post@nyetillen.no.