Nye Tillen i vekst

2016 har vært et spennende og produktivt år for Nye Tillen. Fra vårt lille, koselige kontor i Pilestredet har vi med fire ansatte og et knippe gode eksterne konsulenter hatt en vekst på 50 %.
Vi har så langt i år hatt en omsetning på fire millioner og kunnet ønske en rekke nye kunder velkommen: Datatilsynet, Neupart, Nasjonalbiblioteket, Politihøgskolen, Forsvarets høgskole, NHO, Blaafarveværket og Vigeland-museet, for å nevne noen!

Nye Tillen har også økt tilfanget på dyktig arbeidskraft gjennom å etablere gode relasjoner og rutiner med attraktive språk- og tekstkonsulenter. Vi opererer nå kun med normalsats ved alle oversettelser.