Ny språkkonsulent ansatt

Onsdag ansatte Nye Tillen språkkonsulent Ane Alvik. «Ane blir en stor og viktig ressurs for språkoppgavene i byrået», sier byråleder Synne Hedlo.

Ane Alvik er cand.philol. fra 2004, Universitetet i Oslo, med hovedfag i nordisk, fransk mellomfag og litteraturvitenskap grunnfag. Hun har i flere år tatt oppdrag som frilans språkkonsulent og språkvasket og korrekturlest alt fra romaner, lyrikk, novellesamlinger og drama til stortingsmeldinger, avhandlinger, kokebøker og dokumentarbøker. Hun har også vært fast korrekturleser for fagbladet Utdanning og har erfaring med undervisning og studieadministrasjon.

Alvik har bestått Språkrådets kompetanseprøve for språkkonsulenter, bokmål (2013).

«Hos Nye Tillen får jeg jobbe med litteratur og tekstarbeid i mange former og på ulike stadier i prosessen. Og jeg får anledning til å bruke den kompetansen og de erfaringene jeg har fra før, samtidig som jeg kan videreutvikle meg gjennom nye arbeidsoppgaver. Jeg ser fram til å ta fatt!» sier Ane selv.

Anes oppgaver vil bestå i å utføre manusoppdrag, kvalitetssikring av andre konsulenters språkarbeid samt å sikre valg av rett kompetanse til ulike prosjekter.