Endelig kurs i språkvask!

Kursholder Eva Ulven

Vil du bli språkvasker? Eller ønsker du faglig påfyll i språkvasker-hverdagen? Etter at flere har henvendt seg om kurs i språkvask, vil Nye Tillen nå sette opp kurs.

Den 15. november kan du få en innføring i språkvask. Du får et innblikk i hva en god vask innebærer, og kunnskap om de ulike tekniske fasene i arbeidsprosessen. Verktøy og virkemidler vil også få en plass, og en Nye Tillen-konsulent vil fortelle om hva som virkelig hever en språkvask.

Når: Onsdag 15. november kl. 18-21

Hvor: Nye Tillens lokaler, Pilestredet 75C i Oslo

Pris: Deltakeravgift, kr 625 inkl. mva.

Kontakt: post@nyetillen.no, tlf. 48 50 80 60

Kurset starter med en innføringsdel, påfulgt av en workshop-del med eksempeltekster. Blant annet gjennomgår vi en tekst fra Difi med klarspråklige utfordringer. Det blir rom for spørsmål underveis. Vi legger også opp til en pause med kaffe/snacks, slik at diskusjoner kan få fritt utløp.

Eva Ulven, som har Språkrådets kompetanseprøve og er en erfaren språkvasker, blir kursholder. Hun har undervist på Universitetet i Agder i en årrekke og arbeidet med oversettelser og språkoppgaver gjennom hele karrieren.

 

Bokmålsordboka: språkvask det å finlese manuskripter for å rette feil og dårlig språk

 

Etterspurt kurs

–Vi har mange som henvender seg om hvordan de kan bli språkvaskere, forteller Nye Tillen-prosjektleder Helene Føllesdal.

Privatpersoner som vil frilanse for byrået innen tjenester som oversettelse, språkvask, korrektur og tekstproduksjon, henvender seg stadig.

Helene snakker kontinuerlig med Nye Tillen-konsulentene som jobber med dette.

–De dyktigste kan vaske både skjønnlitteratur og sakprosa, ivareta klarspråkskriteriene og versjonere tekst for et hvilket som helst formål. Men alle har jo begynt et sted, mener hun. Nye Tillen er åpne for videre arbeid med språkvask-ferdighetene også etter kurset, og det blir anledning til å gjennomføre tester.

 

Også et skjønnlitterært kurs er på trappene; det vil bli avholdt i januar 2018.