Ordene kler oss

(Foto: Mona Hauglid) Språktråden: Dess mer vi diskuterer Per Olaf Lundteigens bruk av ord som «bakterie» og «ugras», dess bredere smiler han. Offentligheten er med på å definere ham sterkere, og Lundteigen bare fortsetter å kle seg i oppmerksomhetsskapende ord.

les mer

En teori om høflighet

En handling følges ofte av et tilhørende utsagn. Møter du noen, vil du antagelig ta ham i hånda eller gi henne en klem og hilse og si hei. Tar du imot en gave, vil du si takk. Slår du deg, kan det hende du roper på djevelen når du får vondt. Så har vi nyset. …

les mer

Kjøreøksa

Språk er gøy. Noe av det morsomste med språk er at det er dynamisk og utvikler seg hele tiden. Derav mange sammensatte ord. De oppstår ofte fordi man mangler et uttrykk for noe nytt som bør speiles i språket. Finner man opp et nettbrett, så må gjenstanden få et navn. I andre tilfeller lager man …

les mer

Tanker rundt et ord

Jeg så et ord på en vegg forleden. Noen hadde virkelig anstrengt seg for å komme seg opp dit. Og så tatt frem sprayboksen eller malerkosten, hva vet jeg. Men resultatet var nå synlig skrevet i store bokstaver på en husvegg på Sagene: AUCH. Jeg kjenner det ordet, det er tysk og betyr «også» på …

les mer

Ingen store nyanser

Overskriften er laget med fullt overlegg, for å forvirre. Men vi oppklarer med det samme: Her er vi opptatt av dette franskættede ordet nyanse (nuance), og det finnes rett og slett ingen store nyanser overhodet. Forklaringen følger straks. Først gjentatte påstander om store nyanser i nyhetsbildet. Her et tilfeldig utvalg (se lenker til artiklene nederst). …

les mer

Virru ha ei koe?

Denne uka kunne NRK melde om en ny språktrend: dagens unge tar i mye større grad enn før i bruk dialekta si på sosiale medier. Dessuten kan Språkrådets helt ferske rapport fortelle at nordmenns interesse for norsk generelt sjelden har vært større: 9 av 10 mener det er viktig at norsk språk står sterkt. Hva …

les mer

Har du en rev på lur?

De fær­res­te etab­ler­te ut­trykk skal tol­kes bok­sta­ve­lig, de er ment å le­ses i over­ført be­tyd­ning. Og om man for­sø­ker å et­ter­prø­ve dem, vi­ser det seg ofte å være pro­ble­ma­tisk – som for eks­em­pel ut­tryk­ket Å ha en rev bak øret. Iføl­ge Bok­måls­ord­bo­ka be­tyr «Å ha en rev bak øret» å være lur, un­der­fun­dig. Ut­tryk­ket bru­kes …

les mer

BERSERKGANG I GRØNNSAKKORGA

Å gå amok er et nokså innarbeidet uttrykk i det norske språk, som betyr å «bli rasende og angripe vilt, gå berserk». Nynorskordboka karakteriserer det slik: amok adv. I dette vinduet skal du finne tabell adv. for oppslagsordet amok (gjennom eng., nederl. frå malayisk) berserkgang gå amok I utgangspunktet ble uttrykket brukt om personer og …

les mer