mann-skrivemaskin-privatredaktor-manusvurderingNye Tillen tilbyr manusvurderinger og manusveiledning for privatpersoner.

Vi kan bidra med alt fra veiledning til tekstvurdering, dramaturgi, språkbearbeiding, innholdsproduksjon og en siste finpuss før vurdering hos forlag. Med solid erfaring innen språkvask og korrekturlesning kan vi bistå i alle ledd i manusprosessen.

En standard gjennomgang av skjønnlitterære manus inkluderer en dramaturgisk analyse, med fokus på så vel karakterer, miljø og univers som tidslinje, spenningspunkter og driv. I tillegg får manus en språklig vurdering. Målet med denne vurderingen er å gi språket god variasjon og rytme, å sørge for at det er tilpasset innholdet, at dialoger stemmer med karakterenes særtrekk samt at setningene flyter lett.

En manusvurdering av sakprosalitteratur består av mange av de samme oppgavene, som dramaturgisk analyse og driv. Også den språklige gjennomgangen står sterkt i disse manusene. I tillegg bør denne type tekster ha en stram struktur og fungere godt når det gjelder å få budskapet frem. Målsettingen ved å skrive et slikt stykke tekst bør ligge under som en rød tråd gjennom hele manus.

Konsulentene i byrået innehar kompetanse både på skjønnlitterære og dokumentariske manus og har svært gode referanser på redaktørarbeid. Her er noen typer tekst vi har jobbet med:

  • Skjønnlitterære manus
  • Dokumentariske manus
  • Akademiske manus

Vi har også gode kontakter på illustrasjon, design, trykk og alle typer markedsføring.

Kontakt Hanne eller Ingrid for en hyggelig og uforpliktende samtale.

Hanne:

Tlf.: +47 48 50 80 60 
E-post: hanne@nyetillen.no

Ingrid:

Tlf.: +47 90 62 79 33 
E-post: ingrid@nyetillen.no